MENU

Foresto soutěž o dovolenou

soutěž

Soutěž probíhá od 6. 3. 2023 do 30. 4. 2023 na území České republiky, zadavatelem soutěže je společnost Elanco Tiergesundheit AG Czech Republic, o.z., d.č.: 684632481, organizátorem spol. MediaCom Praha, s.r.o. IČO: 25149962. Osoby mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit výhradně se souhlasem zákonného zástupce. Vstupem do soutěže účastníci potvrzují, že se seznámili s úplnými pravidly soutěže a zavazují se je dodržovat. V případě rozporu úplných pravidel s ostatními materiály týkajícími se soutěže má vždy přednost znění úplných pravidel. Více informací a úplná pravidla soutěže na www.forestosoutez.cz.foresto vánoce