MENU

NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY O PŮVODU PSA

dog-question.jpgANEB POCHÁZÍ OPRAVDU Z VLKA? S největší pravděpodobností se má za to, že se pes domácí (Canis lupus f. familiaris) vyvinul z vlka šedého (Canis lupus) a padly tak konkurenční hypotézy, že pochází ze šakala nebo je výsledkem křížení divokého psa.

 

Nové analýzy z roku 2013 navíc ukazují, že domestikace psa proběhla z evropské větve vlka asi před 18 000 až 32 000 lety a zpochybňují tímto dosud tradovanou teorii, že byl pes domestikován ve východní Asii.

Nejnovější poznatky navazují na dřívější studie o původu psa, které přinesly dva závěry a rozdělily tak odbornou veřejnost na dva tábory. Jeden se domníval, že psi byli domestikováni asi před 10 000 lety po kontaktu s tehdejší lidskou populací, která se začala měnit z korzujících „hledačů“ jídla na usazené pěstitele a chovatele, a vlci se tak začali přiživovat na tom, co po lidech zbylo. Druzí došli k závěru, že se vlci a psi rozdělili daleko dříve někde ve východní Asii.

Kdo má tedy pravdu?

Poslední a nejnovější studie stojí na porovnání mitochodriální DNA 49 dnešních vlků a 60 psů 14 různých plemen (ze Severní Ameriky, Asie a Evropy) s 18 vzorky fosilních nálezů. Čili vědci přečetli geny fosílií a porovnali je s genomem dnešních vlků a psů. Následně vytvořili rodokmen, který zmapoval jejich vzájemný vztah. Vědci dále rozdělili exempláře s blízkými znaky do čtyř skupin a zjistili, že (tři z nich) jsou více příbuzné s již vymřelými evropskými psovitými šelmami než s vlky z Číny a Východní Asie. Rodokmen tedy přesvědčivě určil Evropu jako stěžejní oblast domestikace psa. A navíc na základě tohoto zjištění a rozdělení se přišlo také na to, že jedna z největších větví sdílela posledního společného předka před 18,800 lety a posledního společného vlčího předka před 32,100 lety.

Jestli je to důležité nevím, ale rozhodně je zajímavé, čemu všemu se lidé po celém světě věnují :).

S přáním hezkého léta,

MVDr. Barbora Musialková