MENU

DESINF dezinfekční přípravek 1000 ml

Dezinfekční lihový přípravek s jemnou vůní tymiánu

ID: 30576

Cena: 467 Kč
Dostupnost: Skladem (2ks)
zítra u vás

Platí při platbě v hotovosti a PayU

Datum exspirace: 30.11.2023
+ - ks

Nákupem tohoto produktu získáte 39 bonusových bodů

Jak jsou zákazníci spokojeni s tímto produktem? Recenze

DESINF dezinfekční přípravek 1000 ml

  • Novinka

Popis

Tekutý dezinfekční přípravek
  • pro dezinfekci ploch a povrchů: baktericidní, fungicidní a levurocidní efekt v podmínkách vyššího znečištění pro použití v potravinářství, průmyslu, v domácnostech a veřejných prostorách
  • pro hygienickou dezinfekci rukou
  • doporučujeme aplikovat pomocí rozprašovače

Dezinfekce ploch a povrchů: aplikujte neředěný, aby byly povrchy dostatečně pokryty, nechte působit 60 s v podmínkách nízkého znečištění, 5-15 min v podmínkách vyššího znečištění, neoplachujte.
Dezinfekce rukou: aplikujte neředěný, rozetřete po pokožce v množství cca 3 ml a nechte působit 30 s, jednou opakujte, neoplachujte (účinek splňuje ČSN EN 1500). Při časté aplikaci je potřeba používat přípravky pro péči o kůži rukou, vysušuje pokožku.
Tento desinfekční přípravek je také vhodným k ošetření všech chovatelských prostor, pelíšků, pomůcek i zvířecích hraček.
 
Tip:
Desinfekční přípravek DESINF se osvědčil i v boji s alergií na roztoče. Ti se, jak známo, mohou v obrovském množství nacházet v postelích, gaučích a zvířecích pelíšcích, kde mají vynikající životní podmínky. Přípravkem ošetříme celou plochu a zakryjeme přikrývkou. Provádíme 2x týdně.
 
Obsahuje účinnou látku: Ethanol (CAS 64-17-5 v koncentraci 75 g/ 100 g)

První pomoc: Při nady´chání: Dopravte postiženého na čerstvy´ vzduch a zajistěte tělesny´ i duševní klid. Zabraňte prochladnutí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Pečlivě vyplachujte postižené oko velky´m množstvím vody směrem od vnitřního koutku k vnějšímu, a to i pod víčky. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékařskou pomoc. Při požití: Důkladně vypláchněte ústa velky´m množstvím vody. Vyvolejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Oči: Může způsobit zarudnutí. Při dlouhodobém vdechování může vyvolat nevolnost, zvracení, bolest hlavy. Produkt rozkladu (ethanol) působí podle údajů literatury dráždivě na sliznice, mírně dráždivě na pokožku, odmašťuje pokožku a působí narkoticky. Pokyny ty´kající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: V případě, že příznaky jakéhokoliv zasažení (např.: podráždění) vyvolaného kontaktem s tímto vy´robkem po poskytnutí první pomoci neodezní, vyhledejte lékařskou pomoc. Při expozici, při dy´chacích potížích nebo necítíte-li se dobře okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, Na Bojišti 1, Praha, tel. +420 224 919 293 nebo lékaře.


Recenze

Chcete tento produkt hodnotit?

Musíte se přihlásit

*** NEJPRODÁVANĚJŠÍ ANTIPARAZITIKA ZDE ***